Camera giấu kín

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Bé gái bị trấn lột giữa ban ngày
Mã số video: 36289
Tìm hiểu trên phương tiện thông tin đại chúng có rất nhiều bài báo về việc trấn lột trẻ nhỏ có thể là trấn tiền, có thể là trấn đồ đạc, hoặc là trấn đồ ăn thức uống. Một bé gái bị bạn trấn lột, bắt đưa tiền, xôi, bánh mì… những người xung quanh sẽ phản ứng như thế nào?