Camera giấu kín

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Nghẹt thở cứu người trôi dạt trên biển
Mã số video: 36234
Đã bao giờ quý vị đang nghỉ ngơi hay tắm tại biển mà gặp một người trôi dạt trên biển chưa? Khi bất ngờ gặp một người bị nạn đang trôi dạt trên biển thì những người chứng kiến sẽ xử sự như thế nào?