Camera giấu kín

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Cô gái mù thử lòng người trung thực
Mã số video: 36205
Lòng trung thực, sự giúp đỡ dù rất nhỏ nhưng bắt nguồn từ những trái tim chân thành, không toan tính sẽ giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Một cô gái khiếm thị, chuyện gì sẽ xảy ra khi cô ấy đi mua hàng?