Camera giấu kín

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Ai sẵn sàng giúp đỡ người khiếm thị?
Mã số video: 36090
Một người khiếm thị dò dẫm trên đường, ông không thể tìm thấy cây gậy của mình, cũng không biết sẽ đi về hướng nào để về được nhà. Ai sẽ thờ ơ đi qua, ai sẽ dừng lại chìa tay giúp đỡ?