Nóng và Lạ

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Có cỗ máy này, cây xanh ở VN sẽ được... cứu sống!
Mã số video: 34686
Thay vì bị chặt đi cây xanh để giải phóng mặt bằng như ở Việt Nam, các nước trên thế giới đã chế tạo nên các loại máy có thể di chuyển các gốc cây này đến những nơi mà họ mong muốn.